İMAR BARIŞI BAŞVURUSU | MNKOC MİMARLIK

İMAR BARIŞI BAŞVURUSU

İMAR BARIŞI BAŞUVURUSU

İMAR BARIŞI KANUNU 7145 Sayılı Kanun ve YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞ

İMAR BARIŞINDAN HANGİ BİNALAR YARARLANABİLİR?

31.12.2017 tarihinden önce inşa edilmiş ruhsatsız, kaçak, projesine ve imara uygun olmayan, iskânsız binalar ile kamu ve hazine arazisi üzerindeki ev, işyeri, bina, gecekondu niteliğindeki tüm binalar yararlanabilir. İmar Barışı Kanunundan sadece İstanbul Boğaz Öngörünüm Alanı, İstanbul Tarihi Yarımadası, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı içinde bulunan yapılar yararlanamaz. Her türlü Mesken veya Ticari binanın İmar Barışından yararlanabilirsiniz.

İmar Barışı Yasasının amacı kaçak, projesiz, ruhsatsız, iskânsız; ev, işyeri, bina sahipleri ile devlet arasındaki hukuki problemleri, mülkiyet sorunlarını ortadan kaldırmaktır. Türkiye’ de 25 milyon bağımsız bölümün 15 milyon bağımsız bölümünün iskânsız, imara aykırı, ruhsat açısından problemli olduğunu düşündüğümüzde Devlet ile Vatandaş arasında yıllardır süren sorunların İmar Barışı Kanunu ile kalıcı çözüme kavuşmaktadır. İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alan yapıların sadece 3194 sayılı Kanun kapsamındaki kaçak, iskânsız, projesine uygun olmayan ev, işyeriniz için hakkınızda açılmış Tüm Kamu Davaları düşecek, yıkım kararı ile idari para cezaları iptal edilecektir. Buna ek olarak imar barışı sonrası gerekli koşulları sağladığınız takdirde binanız için kat mülkiyeti de kurabileceksiniz. İmar Barışından yararlanan tüm ev, işyeri, binalar Belediye ve Kurumlardan Elektrik, Su, Doğalgaz gibi hizmetlerden resmi olarak yararlanma hakkına sahiptir.

Belediye ve Hazine arazileri üzerindeki ev, işyeri, bina, gecekondu sahipleri başvurmaları halinde İmar Barışından yararlandırarak; ev, işyeri, binalarının bulunduğu Belediye ve Hazineye ait arsalarının satışını sağlıyoruz.

Yapı Kayıt Belgesi alınması durumunda bütün bu imar usulsüzlükleri ve mahkemelik durumlar, yıkım kararları ve benzeri kararlar ortadan kalkmış olacak.

İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi oluşturma, Kat İrtifakı kurma, Kat mülkiyeti alma, Belediye ve Hazine arazileri üstündeki Gecekondu ve Kaçak Binaların arsa satışı için  MNKOC MİMARLIK olarak hizmet vermekteyiz..

 

MÜRACAATLAR İÇİN SON TARİH NEDİR?

Başvurular 2018 yılı Haziran ayı içerisinde başlayacak olup 31.10.2018tarihine kadar devam edecektir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BİLGİLER?

 1. E-devlet şifresi
 2. Geçerli bir cep telefonu numarası
 3. Geçerli bir e-posta adresi
 4. Beyan edilecek yapının adresi
 5. Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri
 6. Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m²)
 7. Yapıdaki konut ve işyeri sayısı
 8. Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m²) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)
 9. Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m²)
 • Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
 • İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi
 • Yapıyı gösteren ve aykırılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

BAŞVURU SÜRECİ NASILDIR?

 1. E devlet veya ilgili kurum üzerinden (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri)üzerinden başvuru yapılır.
 2. E devlet veya ilgili kurum üzerinden yapılan beyan esas kabul  edilir.
 3. Bu beyana müteakip 24 saat içinde başvuru yapan vatandaşın cep telefonuna harç miktarı ve harcın yatırılması gereken banka bildirilir.
 4. Harç yatırılmasından itibaren 24 saat içinde YAPI KAYIT BELGESİ hazır olur. Belgeyi E devlet veya ilgili kurumdan alabilirsiniz.
 • DİKKAT!!!: BAŞVURU SIRASINDAKİ BEYANDA VERİLEN EKSİKLİK YANLIŞLIK HATA DURUMUNDA. BAŞVURU GEÇERSİZ SAYILACAK YAPI KAYIT BELGESİ İPTAL EDİLECEKTİR. YATIRILAN HARÇ DEVLET TARAFINDAN GERİ ÖDENMEYECEKTİR.
 • DİKKAT!!!: BAŞVURU HARCI EKSİK YATIRILMASI DURUMUNDA BAŞVURU GEÇERSİZ SAYILACAK YAPI KAYIT BELGESİ İPTAL EDİLECEK.YATIRILAN HARÇ DEVLET TARAFINDAN GERİ ÖDENMEYECEKTİR.
 • (Başvuru süresince hataya mahal vermemek için başvuru beyanındaki bilgileri eksiksiz ve doğru girmeniz gerekmektedir.

 Beyan usulüne göre başvurular yapıldığı için, mevcut durumun MNKOC Mimarlık tarafından projelendirilip, bu projeye göre metrekaresinin yazılması daha doğru olacaktır.

 

KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ NASILDIR?(DAİRE TAPUSU ALMA)

 1. YAPI KAYIT BELGESİ.
 2. Harita Ofislerinden ‘ZEMİN TESPİT TUTANAĞI‘.
 3. Harita Ofisleri tarafından Terk İşlemlerinin yapılması.
 4. Yapının güncel halinin bulunduğu MİMARİ PROJE.

 

maltepe imar barışı